Boeken

Voor De Vrijzinnige Lezing zijn verschillende publicaties verschenen, namelijk:

Levensduiding in het licht van transcendentie; de theologie van Jörg Lauster

Jörg Lauster is een liberale theoloog die staat in de traditie van het cultuurprotestantisme, waaraan vooral de namen van Schleiermacher, Troeltsch en Tillich verbonden zijn.

Lauster verzorgde in 2022 De Vrijzinnige Lezing.

Bestel het boek hier

Theo Hobsons gelovig humanisme

Humoristisch en polemisch verduidelijkt de Britse theoloog Theo Hobson de rol van geloof in de huidige samenleving. Vrijzinnigheid moet zich opnieuw uitvinden: overtuigd christelijk zijn in eigen huis en uitgesproken humanistisch in de publieke ruimte.

Hobson verzorgde in 2019 De Vrijzinnige Lezing

Bestel het boek hier

Catherine Keller’s constructieve theologie

Alles wat bestaat, bestaat dankzij relaties; mensen zijn verweven met elkaar, de wereld en God. Dit is de fundamentele opvatting van de invloedrijke Amerikaanse theoloog Catherine Keller.

Keller verzorgde in 2017 De Vrijzinnige Lezing.

Bestel het boek hier