Masterclass

Op zaterdagochtend 16 maart wordt een studieochtend met Theo Hobson belegd door De Vrijzinnige Lezing en Op Goed Gerucht samen. Het thema van die studiedag luidt Predikant in de publieke ruimte. De studieochtend vindt plaats in Amsterdam aan de PThU van 10.30 tot 12.30 uur. Het programma voor deze ochtend is als volgt:

10.30-11.00 uur
Theo Hobson vertelt over zijn activiteiten in de publieke ruimte, buiten de kerk, als auteur, als ‘gemeente-kunstenaar’, en als ontwerper van rituelen en rituele performances. Wat houden die activiteiten in, waarom heeft hij ze ontplooid, en waarom zijn ze van belang voor hem?

11.00-11.30 uur
Op Goed Gerucht geeft een toelichting bij het initiatief van een “bemiddelingsbureau” voor predikanten dat vraag en aanbod voor dienstverlening van predikanten in de publieke ruimte bij elkaar wil brengen.

11.45-12.15 uur
De Protestantse Kerk heeft fors ingezet op pioniersplekken die bedoeld zijn voor de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen. Pioniers die verbonden zijn aan Op Goed Gerucht lopen aan tegen kerkpolitieke grenzen en belangen en stellen de vraag wat een pioniersplek kan en moet zijn.

12.15-13.00 uur
Discussie en lunch.

De entree bedraagt 10 euro (Voor studenten, minima  5 euro) maar is gratis voor wie de Vrijzinnige Lezing heeft bijgewoond.  Zowel de lezing als de studieochtend zijn in het Engels.

U kunt zich voor de masterclass op dezelfde manier aanmelden als voor De Vrijzinnige Lezing