Over Jörg Lauster

Jörg Lauster is een liberale theoloog en hoogleraar in de Systematische Theologie aan de universiteit van München. Hij betoogt dat een ervaring van transcendentie licht werpt op het bestaan en dat religie in staat stelt om bij te dragen aan de duiding van het leven. De titel van de lezing die hij op 25 maart in de Geertekerk Utrecht uitspreekt is ‘The Idea of a Religion. Prospects of a Liberal Christianity Today.’