Over Theo Hobson

foto hobsonTheo Hobson (1972) is een opmerkelijke Britse theoloog. Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017).

Hij  manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij  de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

Ter gelegenheid van De Vrijzinnige Lezing verschijnt bij Skandalon een inleiding op het werk van Theo Hobson:

Theo Hobsons _gelovig humanisme_omslag.inddRick Benjamins (red.) en Theo Hobson, Theo Hobsons gelovig humanisme: christelijk geloof en seculier denken.

In dit boek zijn vertalingen opgenomen van twintig artikelen die Hobson publiceerde in kranten en tijdschriften als The Guardian en The Spectator. Die artikelen vormen een representatieve dwarsdoorsnede van Hobsons denken. Humoristisch en polemisch worden daarin de belangrijkste thema’s van zijn theologie aangesneden met het oog op de actualiteit. Het boek bevat daarnaast een bespreking van Hobsons belangrijkste boeken door Rick Benjamins en wordt afgesloten met een interview.