Over Frits de Lange

Theoloog Frits de Lange (1955) is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen en Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en  Ecclesiologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Onlangs verscheen van zijn hand het boek Heilige onrust. Daarover schreef zijn uitgeverij:

Met Heilige onrust schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dit geldt voor veel kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opgegroeid. De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor wie niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Zo probeert hij de kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden.

  1. Zijn stijl en methode:  publieke theologie

Hij omschrijft publieke theologie kortweg als ‘theologie binnenste buiten’: Als protestants theoloog wil hij present zijn in het publieke domein, met cultuur en samenleving als eerste gesprekspartner.

De laatste jaren heeft hij zich met name gemengd in het publieke debat over de ouder wordende samenleving, de zorg en de ‘voltooid leven’ discussie.

Hij is allereerst schrijver, in een toegankelijke en prikkelende stijl. Hij voelt zich als auteur thuis zowel op de korte (artikelen en columns) als lange baan (18 boeken). Maar hij beweegt zich ook gemakkelijk als spreker in de media. Hij geeft lezingen en workshops (o.a. op de Akademie op Kreta) en gaat voor in kerkdiensten. Alles wat hij publiceert, maakt hij zo mogelijk online toegankelijk op www.fritsdelange.nl

  1. Zijn houding: wetenschapper

Hij beoefent publieke theologie aan en vanuit de universiteit: als academisch wetenschapper wil hij niet kortademig de waan van de dag volgen, maar het publieke debat met kennis en achtergronden verdiepen. Hij gaat ook in zijn bijdrage aan de media, daarom zorgvuldig te werk, interdisciplinair, met een brede internationale (Noord-Zuid) oriëntatie.

Als ethicus doet hij dat de laatste jaren met name op het terrein van het ouder worden en de zorgethiek. (Bv. in Loving Later Life. An Ethics of Aging, 2015; In andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg, 2011). Vanaf zijn promotie in 1985 is hij actief in de International Bonhoeffer Society en sinds 2009 bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, waar hij namens de PThU een gezamenlijk onderzoeksproject over “Human Dignity” coördineert.

  1. Zijn inhoud: creatieve,prikkelende theologie

Hij probeert de radicale en ongehoorde boodschap van het christelijk geloof zo dicht mogelijk op de huid van onze (post)seculiere cultuur te vertolken. Voortdurend referentiepunt op de achtergrond voor hemzelf daarbij is Bonhoeffer’s pleidooi voor een ‘religieloos christendom’: “Jezus roept ons niet tot een nieuwe religie, maar tot het leven.”

Hij doet dat o.a. met essays in Trouw, Letter & Geest, en recentelijk met zijn boek Heilige Onrust, 2017.  Hij roept daarmee herkenning èn discussie op.

Voor meer informatie, zie  www.fritsdelange.nl

Advertenties