De Vrijzinnige Lezing verplaatst naar 26 maart 2021

Vanwege het corona-virus is De Vrijzinnige Lezing met Christa Anbeek verplaatst naar 26 maart 2021.

ChristaAnbeek-7678De lezing van Christa Anbeek draagt de titel:

De moed om kwetsbaar te zijn

Over de lezing zegt Anbeek:

Mens zijn begint bij gedragen worden. Vanuit de omhulling van de buik van onze moeder nemen we de eerste impressies waar van een wereld die nog onbekend is.

Het gedragen worden als pril begin delen we met elkaar, maar de omstandigheden van dit gedragen worden verschillen. Het maakt veel uit wie jou draagt. In welke tijd? Op welke plek: een villa in Bilthoven of een vluchtelingenkamp op Lesbos? Welk genetisch profiel wordt overgedragen? Onder welke sociale en economische omstandigheden komt men de wereld binnen?

Geboren worden is een geschenk, met van alles erop en eraan. Wij kiezen wie ons draagt, onszelf en onze plek in de wereld niet, toch bepalen deze feitelijkheden mede de weg die we in het leven zullen gaan.

Gedragen worden verandert bij de geboorte. Wij worden gescheiden van onze oorsprong. Ons gelaat wordt zichtbaar en voor anderen herkenbaar en als uniek persoon treden wij de wereld binnen. Vanaf onze geboorte leren wij de gezichten van anderen lezen, en ontdekken zo onze plek in de wereld en hoe hierop in te spelen. Wij gaan op weg naar zelfstandigheid en vrijheid, althans na verloop van tijd. Eerst volgen nog de lange kinderjaren waarin wij afhankelijk zijn van hen die voor ons zorgen. Ons zelf ontstaat vanuit een diepe verbondenheid met anderen, en is door en door relationeel.

De vrijheid en onafhankelijkheid, autonomie en zelfsturing, die wij op den duur weten te verwerven, zijn van tal van factoren afhankelijk. In die zin zijn ze relatief of zelfs illusoir te noemen. Dit wordt met name voelbaar door ontregelende ervaringen, die ons bestaan op z’n kop zetten en waardoor we onze grip op het leven verliezen.

Deze ervaringen kunnen individueel zijn, maar ook groepen mensen betreffen, en zelfs hele samenlevingen. Ontregelende gebeurtenissen groeperen zich rondom de kwetsbaarheid van het bestaan: ziekte, dood, scheiding, gedwongen migratie, moeten vluchten, slachtoffer-zijn van onrechtvaardige rechtssystemen, terreur, natuurgeweld, en vul maar in. Een geordende en vertrouwd gewaande werkelijkheid gaat ten onder en een nieuw en onbekend gebied dient zich aan, waarin wij dreigen te verdwalen.

Menselijk samenleven is momenteel vooral gericht op orde, veiligheid, controle en beheersing. In de Westerse wereld worden rationaliteit, vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, authenticiteit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als deugden gezien. Kwetsbaarheid en controle-verlies worden zoveel mogelijk gemarginaliseerd, en/of naar het privédomein verwezen. Wat verliezen we hiermee uit het oog? Welke andere belangrijke menselijke waarden tonen kwetsbaarheid en ontregeling ons? Hoe verzamelen wij de moed om de kwetsbaarheid en ontregeling van onszelf én anderen  voluit onder ogen te zien? Wat impliceert het omarmen van kwetsbaarheid voor ons zijn en handelen?

Op bovenstaande vragen zal Christa Anbeek in haar lezing De moed om kwetsbaar te zijn ingaan.

Na de lezing zullen theologen Ellen Verheul en Sytze Ypma een reactie geven op de inhoud.

De Vrijzinnige Lezing 2019: 15 maart

flyer dvl 2019 hobsonOp vrijdag 15 maart 2019 verzorgt de vooraanstaande Britse theoloog Theo Hobson De Vrijzinnige Lezing, om 20.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Zijn lezing draagt de titel:

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?
(voertaal: Engels)

In deze lezing zal Theo Hobson een overzicht geven over zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in deze lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Na de lezing zullen prof. dr. Laurens ten Kate en dr. Iemke Epema een inhoudelijke reactie geven op de lezing.

Praktische informatie over De Vrijzinnige Lezing vindt u hier

Aanmelden kan hier

Meer informatie over Hobson vindt u hier

Op zaterdagochtend 16 maart organiseert De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht een masterclass met Theo Hobson. Het thema van die studiedag luidt: Predikant in de publieke ruimte. De studieochtend vindt plaats in Amsterdam aan de PThU van 10.30 tot 12.30 uur.
Meer informatie over de masterclass vindt u hier

Theo Hobsons _gelovig humanisme_omslag.inddTer gelegenheid van De Vrijzinnige Lezing verschijnt bij Skandalon een inleiding op het werk van Theo Hobson.

Rick Benjamins (red.) en Theo Hobson, Theo Hobsons gelovig humanisme: christelijk geloof en seculier denken.

In dit boek zijn vertalingen opgenomen van twintig artikelen die Hobson publiceerde in kranten en tijdschriften als The Guardian en The Spectator. Die artikelen vormen een representatieve dwarsdoorsnede van Hobsons denken. Humoristisch en polemisch worden daarin de belangrijkste thema’s van zijn theologie aangesneden met het oog op de actualiteit. Het boek bevat daarnaast een bespreking van Hobsons belangrijkste boeken door Rick Benjamins en wordt afgesloten met een interview.

De Vrijzinnige Lezing: 10 maart 2017

DVL_Geertekerk

Op 10 maart 2017 vond de eerste Vrijzinnige Lezing plaats in de Geertekerk Utrecht. Hoofdspreker was de ‘eco-theologe’ Catherine Keller van de Amerikaanse Drew University.

De titel van haar lezing was: ‘The Cloud of the Impossible: Theology as Apophatic Panentheism ‘ en kunt u hier downloaden:
Lezing Catherine Keller DVL

In the aftermath of secularization and the ambiguity of the postsecular, the “death of God” and the collapse of Christendom is old history. Yet Christian theology shows startling resilience. This talk will consider the generative mix of pluralist, feminist  and ecopolitical impulses embraced in an apophatic panentheism. Drawing on the depths of a Christian mysticism of unsaying and the constructive relationalism of process theology, such a theology opens possibility – for both theology and its world – right in the midst of apparent impossibility. 

constructieve-theologieBij uitgeverij Skandalon is het boek ‘Catherine Keller’s constructieve theologie’ verschenen waarin prof. dr. Rick Benjamins de theologie van Keller samenvat. Benjamins is bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG. Zijn leerstoel is nauw betrokken bij de organisatie van De Vrijzinnige Lezing.
Het boek vormt de ideale voorbereiding op De Vrijzinnige Lezing.
Het boek kunt u hier bestellen voor € 15