De Vrijzinnige Lezing 2022: met Jörg Lauster

Op 25 maart 2022 verzorgde de Duitse theoloog Jörg Lauster De Vrijzinnige Lezing.

Lees hier de tekst van de lezing (PDF).

Lees ook de reacties die op de lezing werden gegeven door:

Onderzoekster Petra Laagland Winder

Predikant Esther de Paauw

De volgende lezing is op vrijdag 24 maart 2023. Willem B. Drees, emeritus-hoogleraar filosofie van de geesteswetenschappen aan Tilburg University, zal dan spreken.

‘Iets nieuws beginnen’: terugkijken op YouTube

Op 26 maart 2021 sprak Hans Alma De Vrijzinnige Lezing uit. Haar lezing ‘Iets nieuws beginnen’ kunt u nu terugkijken op YouTube:

Over de lezing zegt Alma:

Mijn boek Het verlangen naar zin eindigt met een ode aan de liefde, opgevat als passie voor léven en compassie met onszelf en de ander in onze kwetsbaarheid. Compassie maakt het ons mogelijk te leven – leven te wíllen – in tegenwoordigheid van het kwaad en de dood.

Compassie vraagt moed, maar dat betekent niet dat het om iets groots en heldhaftigs gaat.

Gebruik makend van woorden uit een gedicht van Wordsworth, omschrijft Karen Armstrong compassie als het stellen van ‘kleine, naamloze, niet herinnerde daden van vriendelijkheid en liefde’. Een klein gebaar kan zicht geven op iets nieuws en zo een wereld van verschil maken. In compassie is verbeelding werkzaam als kracht die ook in onmogelijke situaties een tegendraadse mogelijkheid doet verschijnen. In mijn lezing verbind ik dit verbeelde mogelijke, klein en onbeduidend als het kan zijn, met een visie op religie waarin compassie zowel persoonlijke als politieke betekenis heeft.

Wanneer heeft u een kleine, naamloze daad van vriendelijkheid en liefde ontvangen of gesteld? Wat bracht dat teweeg?

 Naar de tekst van Jesaja 43:19 laat Huub Oosterhuis ons zingen “Het is al begonnen, merk je het niet?” Is er iets nieuws merkbaar in deze dreigende corona-tijd?

De theologen Ellen Verheul en Sytze Ypma gaven een reactie op de lezing van Hans Alma. Lees hier hun bijdrage: 

De Vrijzinnige Lezing 2019: 15 maart

flyer dvl 2019 hobsonOp vrijdag 15 maart 2019 verzorgt de vooraanstaande Britse theoloog Theo Hobson De Vrijzinnige Lezing, om 20.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Zijn lezing draagt de titel:

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?
(voertaal: Engels)

In deze lezing zal Theo Hobson een overzicht geven over zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in deze lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Na de lezing zullen prof. dr. Laurens ten Kate en dr. Iemke Epema een inhoudelijke reactie geven op de lezing.

Praktische informatie over De Vrijzinnige Lezing vindt u hier

Aanmelden kan hier

Meer informatie over Hobson vindt u hier

Op zaterdagochtend 16 maart organiseert De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht een masterclass met Theo Hobson. Het thema van die studiedag luidt: Predikant in de publieke ruimte. De studieochtend vindt plaats in Amsterdam aan de PThU van 10.30 tot 12.30 uur.
Meer informatie over de masterclass vindt u hier

Theo Hobsons _gelovig humanisme_omslag.inddTer gelegenheid van De Vrijzinnige Lezing verschijnt bij Skandalon een inleiding op het werk van Theo Hobson.

Rick Benjamins (red.) en Theo Hobson, Theo Hobsons gelovig humanisme: christelijk geloof en seculier denken.

In dit boek zijn vertalingen opgenomen van twintig artikelen die Hobson publiceerde in kranten en tijdschriften als The Guardian en The Spectator. Die artikelen vormen een representatieve dwarsdoorsnede van Hobsons denken. Humoristisch en polemisch worden daarin de belangrijkste thema’s van zijn theologie aangesneden met het oog op de actualiteit. Het boek bevat daarnaast een bespreking van Hobsons belangrijkste boeken door Rick Benjamins en wordt afgesloten met een interview.

De Vrijzinnige Lezing: 10 maart 2017

DVL_Geertekerk

Op 10 maart 2017 vond de eerste Vrijzinnige Lezing plaats in de Geertekerk Utrecht. Hoofdspreker was de ‘eco-theologe’ Catherine Keller van de Amerikaanse Drew University.

De titel van haar lezing was: ‘The Cloud of the Impossible: Theology as Apophatic Panentheism ‘ en kunt u hier downloaden:
Lezing Catherine Keller DVL

In the aftermath of secularization and the ambiguity of the postsecular, the “death of God” and the collapse of Christendom is old history. Yet Christian theology shows startling resilience. This talk will consider the generative mix of pluralist, feminist  and ecopolitical impulses embraced in an apophatic panentheism. Drawing on the depths of a Christian mysticism of unsaying and the constructive relationalism of process theology, such a theology opens possibility – for both theology and its world – right in the midst of apparent impossibility. 

constructieve-theologieBij uitgeverij Skandalon is het boek ‘Catherine Keller’s constructieve theologie’ verschenen waarin prof. dr. Rick Benjamins de theologie van Keller samenvat. Benjamins is bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG. Zijn leerstoel is nauw betrokken bij de organisatie van De Vrijzinnige Lezing.
Het boek vormt de ideale voorbereiding op De Vrijzinnige Lezing.
Het boek kunt u hier bestellen voor € 15